Get the Flash Player to see this rotator.

Ordinul Surorilor Sf. Vasile cel Mare

Idealul unei Surori Baziliene este dragostea fata de Dumnezeu si fata de aproapele, izvorâte dintr-o credinta vie si puternica. Acesta este si mesajul pe care surorile doresc sa-l transmita fratilor si surorilor care traiesc într-o lume ce pare a fi insensibila fata de Dumnezeu, pentru ca în cautarea lor sa fie patrunsi de o noua lumina.

Evenimente

07 iun. 2021

Prima Sfântă Împărtășanie Solemnă la Mănăstirea „Sfânta Macrina”

           Lăsaţi copiii să vină la Mine. (Lc 18,16)

        Împlinirea acestui îndemn se realizează prin aducerea copiilor la Biserică, unde intră în contact cu învățătura de credință și cu Sfintele Taine, învață să-L iubească pe Cristos și să urmeze învățăturile Sale. Aceasta este una dintre cele mai mari îndatoriri a părinților creștini. Pentru ca modul de viaţă creştin să prindă rădăcini în sufletele copiilor, ei trebuie învăţați de mici să intre în legătură cu Dumnezeu, să se roage.   
       Duminică, 6 iunie 2021, la Mănăstirea „Sfânta Macrina” a avut loc sărbătoarea copiilor, deoarece în cadrul Sfintei Liturghii celebrată de Pr. capelan Ioan Pop și Pr. Ioan Ureche, nouă copii l-au primit pentru prima dată pe Isus în Sfânta Împărtășanie în mod solemn. După o perioadă de pregătire catehetică sub îndrumarea Sr. Maximiliana Șanta, OSBM, în cunoașterea învățăturii creștine, copiii, împreună cu familiile lor, au trăit acest moment spiritual cu mare bucurie și emoție.
         În timpul celebrării copiii și-au manifestat bucuria primirii lui Isus Euharistic prin poezii și cântece. A fost o celebrare plină de emoție și de bucurie, atât pentru copiii care l-au primit pentru prima dată pe Isus Euharistic, cât și pentru părinții lor și toți credincioșii prezenți.
        Dacă prin sacramentul Botezului copiii au devenit, încă din pruncie, fii ai lui Dumnezeu, acum, trăind experiența milostivirii divine prin sacramentul Spovezii şi prin primirea lui Isus în Sfânta Împărtăşanie, au intrând într-o nouă etapă a vieții lor de credință.
        Mulțumim lui Dumnezeu pentru harurile revărsate asupra acestor copii, implorăm binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lor, cu speranța că Isus va avea mereu un loc în sufletele lor, pentru a-i călăuzi pe drumul vieții.

                                                                                                                   Surorile Baziliene
Detalii

23 apr. 2021

Preasfințite Părinte Claudiu Lucian POP,

          
             Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. (Io 12,13)

       Am primit cu bucurie vestea alegerii Preasfinţiei Voastre ca Episcop eparhial al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, de către Sinodul Bisericii Greco-Catolice din România și apoi confirmarea de către Papa Francisc.

       În numele Surorilor Ordinului Sfântului Vasile cel Mare (Surorile Baziliene), vă adresez cele mai calde și sincere felicitări pentru noua misiune încredințată, asigurându-vă de colaborare și susținere în rugăciune.

     Suntem sigure că valorile după care v-ați condus de-a lungul anilor în slujirea preoțească și ca Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore vă vor distinge și în noua misiune, fiind cunoscut de mulți ca om al lui Dumnezeu, mărturisitor al credinței și iubitor de cultură, împreună părtaș la bucuriile și speranțele celor din jur.

     Alături de preoții și credincioșii Eparhiei de Cluj-Gherla vă aşteaptăm să continuaţi munca pastorală a vrednicilor înaintași, printre care avem în memorie figura blândă a Episcopului Florentin, recent plecat dintre noi, precum și stâlpul credinței prin exemplul luminos al Fericitului Cardinal Iuliu Hossu.

      Rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu cele mai alese haruri, Spiritul Sfânt să vă dea darul înțelepciunii și al tăriei, iar Maica Sfântă să vă învăluie în iubirea ei maternă.

                           Întru mulţi şi sfinţi ani de păstorire!

                                                                                      M. Veridiana Bolfă, OSBM
                                                                                         Superioară Provincială
Detalii

13 ian. 2021

Veșnică pomenire Episcopului nostru Florentin Crihălmeanu!

       Vestea fulgerătoare a morții iubitului nostru Episcop Florentin Crihălmeanu ne-a îndurerat profund inimile, care într-o clipă a adunat surorile în fața altarului pentru a încredința sufletul blând al păstorului nostru în mâinile Păstorului Veșnic, care l-a chemat la Sine.
       Preasfințitul Florentin a fost un om dăruit lui Dumnezeu și semenilor, dedicat rugăciunii, cu o vastă cultură, respectuos față de toți oamenii indiferent de rang, blând, iubitor, discret, sensibil la nevoile sufletești și trupești ale aproapelui, un om de sacrificiu și de o smerenie exemplară, o personalitate eminentă.
       Nu întâmplător a fost numit din partea Conferinței Episcopilor Catolici din România, responsabil cu viața consacrată, deoarece a fost un om al rugăciunii, al meditației și contemplării lui Dumnezeu, fiind foarte aproape și prezent în toate Comunitățile călugărești din Eparhie și în întreaga Biserică Catolică. Anunțul de numire ca episcop l-a primit în timp ce era în mănăstirea noastră, iar plecarea sa din această lume a fost din Mănăstirea Surorilor Maicii Domnului. A ales mereu să stea aproape de mănăstiri, oaze de rugăciune și liniște, unde se întărea pentru misiunea sa.
      Suntem profund recunoscătoare pentru susținerea și colaborarea frumoasă, prin îndrumarea de-a lungul anilor a multor serii de exerciții spirituale, zile de reculegere și participarea la evenimentele Provinciei, cu sufletele pline de amintiri frumoase îi vom păstra memoria mereu vie în inimile noastre.
     Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat un asemenea Păstor care s-a dăruit în totalitate turmei încredințate, făcându-și timp pentru toți cei care au dorit o învățătură, un cuvânt de încurajare sau îndrumare spirituală. Suntem încredințate că Isus, Arhiereul cel Veşnic, l-a primit în ceata sfinţilor Săi și a auzit cuvintele de întâmpinare: Bine, servitor bun şi credincios! Peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune. Intră în bucuria Domnului tău. (Mt 25,23).
        Preasfințite Florentin, din fața tronului ceresc, unde sperăm că vă aflați, mijlociți pentru noi, pentru Eparhie și pentru întrega Biserică!

            Veșnica lui pomenire, vrednică de amintire!
Detalii

27 nov. 2020

Apariție editorială: Ordinul Sf. Vasile cel Mare în timpul regimului comunist

            A apărut recent volumul „Ordinul Sf. Vasile cel Mare în timpul regimului comunist”, rezultat al cercetării științifice a avocatului prof. dr. Ionuț Vida-Simiti. Cartea, publicată la Editura „Curtea veche”, este teza celui de-al doilea doctorat, în istorie, al autorului, susținut în acest an la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Lucrarea se prezintă cititorilor structurată în patru capitole mari. Primul capitol cuprinde o perspectivă asupra istoriei Ordinului Sf. Vasile cel Mare în România și se încheie cu un „Studiu de caz: Leon Iulian Manu”, despre ultimul stareț (egumen) al mănăstirii greco-catolice Nicula încarcerat și ucis sub regimul comunist, a cărui cauză de beatificare se află în curs. Al doilea capitol se referă la „Politica Statului față de Ordinul Sf. Vasile cel Mare. Faza de lichidare instituțională”. În continuare, capitolul al III-lea descrie metodele diabolice prin care statul român, prin instrumentul său, temuta Securitate, a recurs la eliminarea individuală a călugărilor.
       Capitolul al IV-lea descrie modul în care Ordinul Sf. Vasile cel Mare, deși martirizat, nu s-a lăsat desființat și distrus ci, dimpotrivă, a desfășurat o amplă activitate în clandestinitate, a susținut coeziunea Bisericii Greco-Catolice, continuarea activității pastorale, a activității caritabile, păstrând, chiar sub prigoană, o reală deschidere ecumenică. Autorul s-a oprit, la finalul acestui capitol, printr-un nou „Studiu de caz”, asupra laborioasei activități a pr. ierom. Silvestru Augustin Prunduș, apropiat colaborator al Episcopului Iuliu Hossu, Fericit Episcop martir. Pr. S.A. Prunduș, mărturisitor al credinței în detenție, a avut un rol catalizator în activitatea Bisericii în clandestinitate și a consemnat în scris, cu minuțiozitate, realitatea istorică a timpului pe care l-a trăit. Dacă, în mare măsură, ceea ce s-a publicat cu privire la istoria Bisericii Greco-Catolice între 1948-1990, poartă semnătura pr. Ieromonah S.A. Prunduș, pentru întâia oară într-un volum istoric-documentar se regăsește o imagine de ansamblu asupra vieții și activității pr. Prunduș.
      Ordinul Sf. Vasile cel Mare, cel mai vechi ordin călugăresc de pe teritoriul Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică a dăruit Bisericii și neamului românesc de-a lungul timpului Ierarhi și cărturari înțelepți, preoți cârmuitori de suflete, iar, la ceasul de încercare, în timpul prigoanei Bisericii sub regimul comunist, călugării Ordinului Sf. Vasile cel Mare s-au arătat puternici luminători, modele vii de mărturisitori ai credinței, încă prea puțin cunoscuți și cinstiți. A face cunoscut focarul de spiritualitate al Provinciei Române a Ordinului Sf. Vasile cel Mare în sânul căruia a izvorât lumina Școlilor Blajului, a Școlii Ardelene păstrătoare a culturii religioase și a identității de neam, precum și a evidenția lupta și jertfa călugărilor Ordinului Sf. Vasile cel Mare în apărarea credinței reprezintă un fapt remarcabil și de mare importanță în societatea contemporană marcată de: relativizarea valorilor, indiferentismul religios, tăinuirea sau falsificarea adevărului istoric, tendința de a șterge sau a „rescrie” istoria…
       Prezentarea competentă, puternic argumentată documentar, a activității și însemnătății Ordinului Sfântului Vasile cel Mare în România oferă generațiilor prezente și viitoare o prețioasă sursă de îmbogățire spirituală, cu ajutorul căreia vor putea cunoaște remarcabile modele de urmat, precum și lucrarea tainică a lui Dumnezeu, prin oameni, spre mântuirea sufletelor. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care Ordinul Sf. Vasile cel Mare, Provincia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din România mulțumește avocatului prof. dr. Ionuț Vida-Simiti pentru anii de colaborare, pentru sprijinul și ajutorul acordat Ordinului sub diferite forme. Călugării se roagă ca Domnul să îi binecuvânteze în continuare munca și să o facă roditoare, pentru binele și folosul Ordinului Sf. Vasile cel Mare – pe care, atât de frumos, întâiul Cardinal al neamului românesc, Fericitul Arhiereu martir Iuliu Hossu, îl numea «Ordinul nostru» – și, totodată, spre binele și folosul întregii Biserici Greco-Catolice. Un prinos de recunoștință și apreciere față de lucrarea Ordinul Sf. Vasile cel Mare în timpul regimului comunist, aduce, la adresa autorului, Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla, prin cuvintele: „Volumul vine să îmbogățească biblioteca martirilor și mărturisitorilor pentru credință din timpul regimului comunist, să aducă la lumină noi file de eroică istorie, a fidelității față de Sfântul Părinte, Papa de la Roma și a jertfei pentru credința catolică, care au păstrat aprinsă flacăra credinței greco-catolice în timpuri de persecuție, iar, deopotrivă, reprezintă o lumină și pentru întunericul vremurilor noastre. De aceea, mulțumim pentru studiul profesionist și perseverent cu care ați dorit să încununați cercetarea doctorală, așa cum frumos spuneau strămoșii noștri de gintă: «finis coronat opus» (Ovidiu, Heroides, II, 85).
       Lucrarea reprezintă și o recuperare a istoriei nescrise sau mistificate, precum și un act de dreptate și reparare în fața Bisericii Catolice și a societății românești. Distinsului autor cuvânt de laudă și felicitare, stimaților cititori invitație la lectură și meditare iar de la Bunul Dumnezeu, tuturor, arhierească binecuvântare!”

Sursa:http://www.eparhiaclujgherla.ro/2020/11/25/noua-aparitie-in-slujba-restituirii-adevarului-cartea-ordinul-sf-vasile-cel-mare-in-timpul-regimului-comunist/
Detalii

18 sept. 2020

Celebrarea hramului Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” din Lugoj

           Și în acest an, cu aceeași bucurie, deși în condiții neobișnuite, Surorile Baziliene au sărbătorit hramul Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului”, din Lugoj.
          Celebrarea a avut loc în ajunul sărbătorii, începând cu rugăciunea Vecerniei, urmată de Sf. Liturghie arhiereasca celebrată de PS Ioan Călin Bot și un sobor de preoți: Pr. Angelo Pop, vicar general, Pr. Baba Teodor-protopop, Pr. Ioan Pop- parohul catedralei, Pr Cristian Chișvasi- de la Vărădia și diaconul Cristian Neagoe.
       A fost prezent și PS Alexandru Mesian care la sfârșitul Sfintei Liturghii a spus un cuvânt de învățătură și a mulțumit surorilor pentru prezența și activitățile pastoral-caritative în Eparhia de Lugoj.
        În cuvântul de învățătură Preasfințitul Ioan-Călin a scos în evidență virtuțile Preasfintei Fecioare Maria și cooperarea ei la planul de mântuire. La sfârșit, a prezentat pe scurt activitățile și apostolatele Surorilor Baziliene din România. A urmat Acatistul Precuratei Fecioare Maria cântat de surori, la care s-au alăturat toți cei prezenți.
       La această sărbătoare a surorilor din Lugoj au participat mai multe Surori din comunitățile din Cluj și Gherla, împreună cu M. Veridiana Bolfă, superioară provincială. La frumoasa celebrare a luat parte un număr însemnat de credincioși, respectând regulile de igienă pentru această perioadă.
        A fost o celebrare frumoasă, simplă și profundă, plină de bucurie și speranță, comuniune și dragoste frățească. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această sărbătoare și pentru privilegiul de a avea pe Sfânta Fecioară de Mamă și protectoare!
Sr. Valentina Hădărău
Detalii